Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Hendrik-Jan BoerrigterVoorzitter
Inge BulSecretaris
Robert WaaijerAlgemeen lid

Personeelsgeleding

Marieke HeidaLeerkracht
Petra Leijstra (21-22 Jos van der Meulen)Leerkracht
Maaike Sipma (21-22 Berber Hoitinga)Leerkracht
Jeroen WagenaarAls adviseur aanwezig

• De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
• Aan de leden van de medezeggenschapsraad kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.
• Verslag en agenda van de MR-vergaderingen kunt u via school krijgen.


We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die iets voor de school willen betekenen. Mocht u zich willen inzetten voor de school en plaats willen nemen in de MR of OV, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van de MR of OV via school of rechtstreeks.